Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Ujlaki Gabriella

esztéta, kritikus
Budapest, 1958. szeptember 22.?Budapest, 1994. április 26.
1983: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar-esztétika szak. Az egyetem elvégzése után rövid ideig a Magyar Nemzeti Galériában dolgozott. Már egyetemi évei alatt rendszeresen publikált a M?vészet és a Mozgó Világ c. folyóiratokban. Írásaival a magyar képz?m?vészet-kritikában új irányzatot honosított meg, a filozófiai alapozású kritikai esszét, amelynek megalapozásához tudományfilozófiai, hermeneutikai és fenomenológiai tanulmányokat végzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar esztétika szakán posztgraduális képzésben vett részt, s ugyanitt tanított is, majd Leuvenben végzett tanulmányokat, ahol a husserli fenomenológiát és K. Löwith filozófiáját tanulmányozta. Chicagóban Polányi Mihály jelent?s filozófiai hagyatékát kutatta, majd hozta haza Magyarországra. ~ volt az els?, s egyben az egyik legjelent?sebb hazai Polányi-kutató is, aki többek között Polányi m?vészetr?l vallott filozófiai értekezését megismertette a magyar közönséggel. Mindezeket a filozófiai tanulmányokat, melyek többségének központi problémája a történetiség volt, egy leend- új esztétika reményében végezte el. Ennek megírására korai halála miatt már nem volt lehet?sége.

Filozófiai írásai
-
Stílus vagy történelem, Valóság, 1984/7.
- Történelmi kontinuitás és diszkontinuitás H. G. Gadamer és M. Foucault filozófiájában, Magyar Filozófiai Szemle, 1990/5-6.
- Látványelv?ség és fejl?dés a képz?m?vészetben, Jel/Kép, 1991/1.
- Liberalizmus és rend, Café Bábel, 1992/3.
- Jel és megismerés, Café Bábel, 1992/3.
- The Tacit and the Personal - An Aesthetical Approach to the Nature of Knowledge, Polanyiana, 1992/1-2. (Proceedings of the Centennial Meening of Michael Polanyi, Budapest)
- A hallgatólagos és az explicit tudás - Polányi Mihály poszt-kritikai filozófiája. Utószó a Polányi Mihály Filozófiai Írásai c. válogatáshoz 1992, Budapest
- Látványelv?ség és Kunstwollen. A m?vészet és a m?vészettörténet paradigmája, Magyar Filozófiai Szemle, 1992/5.
- The Logic of Representation, British Journal of Aesthetics (Oxford University Press), 1993/4.
- A realizmus kérdése Polányi Mihály tudományfilozófiájában (el?adás, Budapest, 1992. június), megjelent az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Posztgraduális és Információs Központ Kiadványában
- Reflections on Negative Identity. Melancholy, Enthumenos (Leuven), 1993
- Report: After Twenty Years Philosophy of Science in Hungary, Journal for General Philosophy of Science/Kluwer Acad., 1994.

M?vészeti írásai
- Tradíció vagy amnézia, M?vészet, 1983/1.
- A modernség kezdetei, M?vészet, 1984/7.
- A ready made avagy a reprezentáció csapdája, M?vészet, 1988/6.
- Az újdonság szerepe a látványparadigma fejl?désében és felbomlásában, M?vészet, 1988/10.
(Zrínyifalvi Gábor)