Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Várkonyi György

m?vészettörténész
Szombathely, 1951. január 1.
1970-1974: pécsi Tanárképz- F?iskola; 1980-1985: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet szak. 1993: Kolbe-ösztöndíj. 1977-1978: Janus Pannonius Múzeum közm?vel?dési osztály vezet?je; a szombathelyi Savaria Múzeum képz?m?vészeti osztályának vezet?je; 1983-1992: a Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese; 1992-t?l tudományos f?munkatárs, ill. f?muzeológus; 1997-t?l a Janus Pannonius Múzeum Évkönyv m?vészeti szekciószerkeszt?je, 1990-t?l a pécsi Dóm Múzeum Alapítvány kuratóriumának titkára; 1991-t?l a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi, majd M?vészeti Karának adjunktusa. Kutatási területe a XX. századi és kortárs m?vészet, különös tekintettel a két világháború közötti magyar m?vészetre, valamint az Európai Iskola és a Galéria a 4 világtájhoz résztvev?ire. Több mint 200 kiállítás szervez?je és rendez?je f?leg Pécsett, Szombathelyen és külföldön. Több mint 100 cikk, tanulmány, katalógus szerz?je és szerkeszt?je.

Fontosabb publikációi
- Rajzok/Zeichnungen, a pécsi Janus Pannonius Múzeum grafikai gy?jteményéb?l, Pécs, 1989
- Gyarmathy, Pécs, 1992
- "Hagyomány és lelemény" Archetipikus elemek Derkovits Gyula kés?i korszakának kompozíciós megoldásaiban, in: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 40, Pécs, 1996
- Poszt-Utópia, in: Változatok a dekonstrukcióra, Pécs, 1996
- Martinszky János, Pécs, 1997
- Fest- a szigeten. A fest?, publicista és m?vészetszervez- Dobrovics Péter. Jelenkor, 1997/9.