Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Végvári Lajos

m?vészettörténész
Zsira, 1919. augusztus 28.?Miskolc, 2004. május 29.
1938-1943: Pázmány Péter Tudományegyetem, tanárai: Hekler Antal, Gerevich Tibor, Kerényi Károly. 1943-1947 között katona, hadifogoly volt. 1947-1948-ban a F?városi Népm?velési Intézetben dolgozott. 1948-1953 között a F?városi Képtárban tevékenykedett, 1950-1952-ben a képtár igazgatója volt. 1948: doktori cím. 1954-1981 között a Magyar Képz?m?vészeti F?iskola m?vészettörténeti tanszék vezet?je. 1981-t?l a miskolci Herman Ottó Múzeum tudományos f?munkatársa. 1997: a Miskolci Bölcsész Egyesület Díszdoktora. 1999: életm?díj. Megszervezte a Miskolci Képtárat. 1989-ben részt vett a Miskolci Bölcsész Egyesület alapításában, megszervezte a m?vészettörténeti tanszéket. El?adója volt a pécsi és debreceni egyetemnek is. A múzeumokban végzett szervez?i-vezet?i munka kísér?jeként 1948-tól rendszeres kutatómunkát, publikációs tevékenységet folytat. Vizsgálódásainak köre az újkori egyetemes és magyar festészet történetére terjed ki. Könyvek, tanulmányok, katalógusbevezet?k, kisebb kritikák hosszú sorát tette közzé. Munkásságának kiemelked- része Munkácsy Mihály életének és m?vészetének monografikus feldolgozása. Foglalkozott m?vészetelmélettel s a hazai fotóesztétika megalapozói közé tartozik. Számos kiállítást rendezett, megnyitókon m?ködött közre. Több szakmai szervezet tagja.

F?bb m?vei
-
Szolnoki m?vészet, 1953
- Manet, 1957
- Sz?nyi István, 1962
- Vadas Ern?, 1977
- Luzsicza Lajos, 1977
- Patay László, 1979
- Imreh Zsigmond, 1981
- Munkácsy Mihály, 1983
- Seres János, 1989
- Az európai m?vészet története, 1989
- Szalay Lajos, Miskolc, 1990
- Szatir-Ikon, Miskolc, 1992
- ~ bibliográfia, Miskolc, 1994
- Önarckép tollal, 1999.
(Salamon Nándor)