Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Wagner István

m?vészettörténész, kritikus
Nagyszalonta, 1941. november 18.
1964: Babe??Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, magyar?m?vészettörténet szak. 1966-1969: a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója. 1970-1974 között a Román M?vészeti Alap temesvári galériájának munkatársa, ahol kortárs képz?m?vészeti tárlatok rendezésével, katalógusok írásával és szerkesztésével foglalkozott. Írásai román, magyar és szerb nyelv- napilapokban, heti és havi folyóiratokban jelentek meg. 1974-ben települt át Magyarországra. 1974-1976 között a Magyar Nemzeti Galéria m?vészettörténész munkatársa. 1976-1990 között a Magyar Hírlap kulturális rovatának m?kritikusa. Cikkeit hazai szakfolyóiratok, havi-, heti- és napilapok közlik magyarul és németül, Ausztriában a burgenlandi Pannonia küls- munkatársa. F- érdekl?dési területe a kortárs magyar és külföldi képz?m?vészet, de az 1980-as évek közepét?l a 19. századi magyar piktúra müncheni kapcsolatai is foglalkoztatták. Az id?közben megsz?nt Képz?m?vészeti Kiadó Nagy magyar fest?k sorozata számára Wagner Sándorról írott monográfiájának magyar és német kézirata letétben az MNG adattárában. 1990-1994 között a berlini Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyettese. Olyan kortárs egyéni és csoportos tárlatok szervezésében, rendezésében, többnyelv- katalógusok szerkesztésében vett rész, mint a párizsi magyar fest?k, grafikusok, szobrászok bemutatkozása (Simon Hanta?, Joseph Kadar, Paul Kallos, Vera Molnár, Marta Pán, Nicolas Schöffer, Victor Vasarely). 1994-t?l szabad foglalkozású újságíró Budapesten, tucatnyi folyóirat és lap küls- munkatársa f?leg hazai és külföldi m?kereskedelmi illetve kortárs m?vészeti témakörökben, magyar és német nyelven, ill. a bolognai l Informatore Europeo kontinentális régiségvásár-figyel- tudósítója a közép-keleteurópai régióról.
F?bb m?ve
- Pariser Ungarn, Berlin, 1993.

Email: kultur_journalist@yahoo.de