Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Zwickl András

m?vészettörténész
Budapest, 1964. augusztus 24.
1983-1988: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?német szak; 1987-1990: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, posztgraduális videókurzus; 1990-1992: Institut für Kulturwissenschaft, Bécs, posztgraduális kurátortanfolyam. 2000: a m?vészettörténet tudomány doktora (PhD). 1988-tól Magyar Nemzeti Galéria Festészeti Osztály, kutatási területe a XX. századi és kortárs m?vészet. 1989-1991: MTA M?vészettörténeti Kutató Intézet, 1993-tól Magyar Iparm?vészeti F?iskola, 2003-tól Magyar Iparm?vészeti Egyetem, Elméleti Intézet, docens. 1993-1994-ben a Balkon szerkeszt?je, m?kritikus, kurátor. A Régészeti és M?vészettörténeti Társulat, a M?kKritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA), az IKT és az MTA köztestületének tagja. 1994-1997: Kállai Ern- M?kritikusi ösztöndíj; 1995-1998: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) kutatási program; 1996-1998: kutatási ösztöndíj, Prága.; 2001-2004: Bolyai János kutatási ösztöndíj (MTA). 1990-t?l rendez kiállításokat: Távolság, Barcsay Terem; 1992: Filmcímek (Nemes Csaba plakátakciója); 1993: Picasso m?vei a Ludwig-gy?jteményben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; Minta I?II., Fészek Galéria, Budapest; Vier/Négy, Kunstverein Horn;, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár; Köves Éva?Sz?cs Attila, Galerie im Margarethenhof, Königswinter-Ittenbach (D); 1997: Sic! Humor a kortárs képz?m?vészetben, Kiscelli Múzeum.; 2001: Árkádia tájain. Sz?nyi István és köre 1918-1928, Magyar Nemzeti Galéria; 2002: 20. századi magyar m?vészet (1896-1945) - állandó kiállítás festészeti anyaga (Szücs Györggyel közösen), Magyar Nemzeti Galéria. 2002 - Opus mirabile, MTA M?vészettörténeti Bizottságának díja az Árkádia tájain kiállítás megrendezéséért. 2005 - Németh Lajos-díj.

Fontosabb publikációi
- A szegedi Dóm tér, M?vészet, 1988/4.
- Beszélgetés Keserü Ilonával (in: Hatvanas évek, kat., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1991)
- Copyright (in: A m?vészet katonái, Budapest, 1992)
- Imitatio Christi, Pannonhalmi Szemle, 1993/1.
- Neoklasszicizmus a 20-as évek magyar festészetében, Ars Hungarica, 1993/2.
- Bécs?Budapest?Bécs, Balkon, 1993/1.
- Jándi Dávid [Szücs Györggyel], Miskolc, 1994
- Végtelenül gyorsuló. Sz?cs Attila kiállítása, Új M?vészet, 1994/4.
- Five years (in: SCCA Bulletin 1991-1994, Budapest, 1994)
- Búcsúzás - Az Újlak csoport kiállítása, Új M?vészet, 1995/3.
- Esetleges együtthangzás, (in: Polifónia/Polyphony, kat., SCCA, Budapest, 1995)
- In Bewegung. Zur Situation der ungarischen Gegenwartkunst, Neue Bildende Kunst, 1995/6.
- Nagybánya és az aktfestészet, (in: Nagybánya m?vészete, kat., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996)
- Sic! - Humor a kortárs m?vészetben (kat., Sic!, Fiatal Képz?m?vészek Stúdiója Egyesület, 1998)
- Magyar képz?m?vészet a 20. században [Andrási Gáborral, Pataki Gáborral, Szücs Györggyel], Budapest, 1999.
- UGAR - Is art hazardous for your health? (in: Cooperativ. Kunstdialoge Ost?West, kat., Stadthaus, Ulm, 2000)
- Árkádia tájain. Sz?nyi István és köre 1918-1928 (szerk., kat., Magyar Nemzeti Galéria, 2001)
- A kép határain kívül (in. Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 1997-2001, 2002)
? ?Das siegreiche Vordringen der modernen Bestrebungen? - Kunst aus Österreich im M?vészház [Künstlerhaus] (in: Zeit des Aufbruchs, kat., Kunsthistorisches Museum, Wien - Skira Editori, Milano 2003)
- Orange-Space (Attila Csörg-), Praesens, 2004/1
- Commercial Activities and Cultural Mission ? The Budapest ?M?vészház? (Artists- House) 1909-1914 (in: Artwork Through the Market. The Past and the Present, Bratislava, 2004).
(Hernádi Miklós)